Ar dydd Mercher, yn y bore es i i Llangrannog mewn bws, gyda

ffrindiau. Ar ol cinio aethon ni sgio. Mwynheuais i sgio achos dwi’n dwlu ar sgio. Nesaf, ces i te, bwytais i

lasagne a sglodion . Yn fy marn i roedd hi’n blasus iawn. Ar ol te     aethon ni i’r ceffylau. Roedd y ceffyl o enw Celledwyn. Roeddwn i’n

nerfous cyn ceffylau. Ar ol ceffylau, ces i swper. Bwytais i pysgod a   sglodion.