Dyma Mrs Davies!  Mae gwallt brown gyda hi.  Mae hi’n hapus iawn. Mae Mrs Davies yn gweithio yn Ysgol Saundersfoot.  Mae hi’n byw mewn ty.  Mae hi’n hoffi rygbi a bwyta salad gwyrdd.  

#expressivearts #cymraeg